Back to the home page

Deleatur

Deleatur nr. 6/2003

100510032448_9219.jpg

Deleatur nr. 3/1998

100510032448_OGB4.jpg

Deleatur nr. 5/2001

100510032448_0EKO.jpg

Deleatur nr. 4/99-00

100510032448_8IH9.jpg

Deleatur nr. 2/1997

Deleatur

Praha, Česká republika

Years: 1996 – 2003

Number of issues: 6

Publisher: Deleatur, sdružení pro pěknou úpravu, Alan Záruba, Občanské sdružení Deleatur

Editors: Petr Babák, Filip Blažek, Adam Drda, Iva Janáková, Petr Krejzek, Alan Záruba

Art director / design: Tomáš Machek

www.deleatur.cz

last updated 10/5/10