Back to the home page

Literárně-kulturní časopis H_aluze

První číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Tomáš Suk)

100713080248_K456.png

Druhé číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Antonín Děkanovský)

100713080248_YNQS.png

Třetí číslo, ediční středisko UJEP, formát A4 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_V59E.png

Čtvrté číslo, nakladatelství Protis, formát A4, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_0062.png

Páté číslo, nakladatelství Protis, formát A4, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_L1HE.png

Šesté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_CKMH.png

Sedmé číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_HHKX.png

Osmé číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_Q3TT.png

Deváté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_B9AQ.jpg

Desáté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

100713080248_YCHS.png

Jedenácté číslo, nakladatelství Protis, formát 185x255 mm, E.č.: MK ČR E 18358 (grafika Miloš Makovský)

Literárně-kulturní časopis H_aluze

Ústí nad Labem, Česká republika

Years: 2007 – yet

Number of issues: 11

Publisher: H_aluze o. s.

Editors-in-chief: Tomáš Čada

Editors: Miloš Makovský, Alice Prajzentová, Josef Straka, Monika Svobodová, Michaela Uhlířová, Nelly Wernischová

Art director / design: Miloš Makovský

www.h-aluze.cz

last updated 13/7/10