Back to the home page

IM6

IM6, první číslo

IM6

Brno, Česká republika

Magazine of Faculty of Informatics
electronic culture - contemporary art - society

Years: 2004 – 2005

Number of issues: 6

Publisher: Fakulta informatiky, Masarkyova univerzita

Editors-in-chief: Palo Fabuš

Editors: David Povolný, Jiří Pátek, Kateřina Tučková, Tomáš Vtípil, Jan Pospíšil

Art director / design: Palo Fabuš, Marek Detko

www.fi.muni.cz/im6

last updated 20/11/08