Back to the home page

Dedictvi koruny ceske

Dedictvi koruny ceske

Praha, Česká Republika

Years: 1990 – yet

Number of issues: 70

Publisher: Nezávislá památková unie

Editors-in-chief: Libuše hubiková

Editors: Vladimír Businský,Jindra Nejejdlová,Václav Jehlička,Maria Paříkova

Art director / design: Studio H

last updated 23/5/13